Kvalitet & HMS

Selskapet har sin egen Kvalitet- og HMS-ingeniør i en uavhengig rolle. Vi er godkjent i Achilles, Magnet og sertifisert iht. ISO 9001-2015.

Bedriftens aktiviteter skal gjennomføres på en sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre miljøet og matrielle verdier ikke påføres skade. HMS skal behandles på lik linje med økonomi og andre prioriterte områder med klare krav til ledelsen og de ansatte.

Vi skal til enhver tid måle våre resultater slik at vi kan dokumentere og evaluere de til enhver tid gjeldende Kvalitet og HMS resultater, basert på de samme krav som stilles til andre ledelsesfunksjoner.