Fasiliteter Maskinpark

På vårt verftsområde på Killingøy, disponerer vi enverkstedhall på 2000m², et utendørs areal på 2000m² og en stor kai med en dybde på 12 meter. Vår maskinhall er utrustet med moderne utstyr for ethvert arbeid knyttet til maskiner og motorarbeid.